2021. március 04. csütörtök
Kázmér és Zorán napja

Ezekre ügyeljen, ha autópálya-matricát vesz

Itt a tavasz, hétvégente egyre többen ülnek autóba és utaznak el egy-két napra. Mi van akkor, ha vettünk ugyan autópályamatricát, de nyilvánvaló elírás történt, mert nem jó rendszámra vettük meg a matricát vagy nem a megfelelő úthasználati díj jogosultságot vásároltunk? 

 

Mire figyeljenek?

1.Az úthasználati díj megvásárlásakor minden esetben ellenőrizzék le, hogy helyes rendszámra vagy kategóriára vették meg az úthasználati jogosultságot! A helyes rendszámot és kategóriát a gépjárművezetőnek kell ellenőriznie, mert az üzembentartó felel az adatok valóságáért, így az elírásból adódó károkért is!

2. Az úthasználati jogosultságot tartalmazó számlán az adatokat utólag is nézzék meg! Ha utólag probléma adódik, akkor kérhetik az elírásból keletkező adatok módosítását a NÚSZ Zrt.-től vagy a NÚSZ által bevont közreműködőtől térítési díj ellenében! Ne várják meg, míg a NÚSZ felszólítást küld Önöknek!

3. A gépjárművek eladásakor ügyeljenek arra, hogy ha a tulajdonos és az üzembentartó személye különbözik, akkor az adás-vételi szerződésben külön kell rendelkezni az üzembentartói jogosultság átadásáról is! Eladás esetén a gépjármű üzembentartójának
a változását az adás-vételi szerződéssel valamint az okmányirodában történő átjelentéssel is igazolni kell!

4. Az úthasználati pótdíj megfizetéséről szóló felszólításban szereplő határidők betartására minden esetben figyeljenek, mert azok elmulasztása jogvesztő, így súlyosabb fizetési kötelezettségeket von maga után! 

5. Ha vitáját nem tudta a vállalkozással közvetlenül rendezni, akkor forduljon a Budapesti Békéltető Testülethez, vegye igénybe az ingyenes, gyors eljárást akár már
mobilapplikáción keresztül is!

Az egyik esetben a fogyasztó az üzemben tartásában lévő gépjárművét még 2015-ben eladta. Az új tulajdonos nem tett eleget az átírási kötelezettségének. A szolgáltató ugyanakkor 2 alkalommal bírságolta, mint üzembentartót, pedig már nem volt az autó a fogyasztó birtokában. A szolgáltató felszólította a fogyasztót a pótdíj megfizetésére. A fogyasztó becsatolta az adásvételi szerződést, melyen eladóként viszont nem ő szerepelt. A szerződésben nem került rögzítésre, hogy az üzemben tartói jogosultság is átadásra került, így az útdíjszolgáltató már az emelt pótdíjat követelte. Mivel a fogyasztó a vállalkozással nem tudott megállapodni, ezért a Budapesti Békéltető Testülethez fordult és kérte a pótdíj törlését. A vállalkozás kérte az igény elutasítását, egyezségi ajánlatot nem tett. A fogyasztó kérelme pedig megalapozatlannak bizonyult, mert nem tudta állításait alátámasztani bizonyítékokkal.


Egy másik esetben a fogyasztó az általa üzemben tartott gépjárművel díjköteles útszakaszon közlekedett és D1 díjkategóriájú úthasználati jogosultsággal rendelkezett. Ennek ellenére a vállalkozás az ellenőrzés után megbírságolta. Felszólítást kapott 14.800,- Ft 30 napon belüli megfizetésére. Ezt nem tartotta jogosnak, ezért nem fizette meg határidőn belül. Ezután 59.500,- Ft emelt pótdíj tartozás megfizetéséről kapott felszólítást, melyet végül megfizetett a NÚSZ részére. Mivel nem tartotta jogosnak a pótdíjazást, ezért a Budapesti Békéltető Testülethez fordult és az eljárásban kérte, hogy a vállalkozás fizesse vissza részére a megfizetett emelt összegű pótdíjat. Az eljárásban kiderült, hogy a gépjárműve forgalmijában lévő műszaki adatok alapján a gépjármű a D2 díjkategóriába tartozik, így nem a megfelelő úthasználati jogosultsággal rendelkezett, tehát a fogyasztó kérelme megalapozatlanság címén elutasításra került.

Egy harmadik ügyben a fogyasztó mobiltelefonon vásárolta meg az úthasználati jogosultságot és figyelmetlenségből 2 karakterrel elírta azt, ezért az ellenőrzés időpontjában nem rendelkezett úthasználati jogosultsággal, így bírságolták. A felszólítást követően a fogyasztó igazolta az elírást és a felszólítástól számított 30 napon belül a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájában kérte annak megfelelő módosítását átírási díj ellenében a helyes rendszám rögzítésével. Az eljárásban a felek között egyezség született, így nem kellett a pótdíjat megfizetnie a fogyasztónak.

Több más esetben pedig az okozott problémát a fogyasztóknak, hogy a benzinkúton megvásárolt matricán elírás történt, de azt nem ellenőrizték rögtön, ilyenkor utólag pedig már nagyon nehéz bebizonyítani, milyen típusú matricát kértek pontosan szóban.

 

Mit mond a jogszabály? 

8933.jpg

Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló GKM rendelet szerint, ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, jogosulatlan úthasználat miatt a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetni.  A pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű - a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint a jogosulatlan úthasználat napján nyilvántartott - üzemben tartója, üzemben tartó hiányában a gépjármű tulajdonosa köteles.
A Közúti Közlekedésről szóló tv. alapján, ha a használati díjat nem fizették meg, a díj beszedésére jogosult szervezetek vagy az általuk megbízott gazdálkodó szervezetek a jogosulatlan úthasználat időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül kötelesek postára adni a pótdíjfizetési felszólítást. Ha a használati díjat és pótdíjat meg nem fizető gépjárművezető a helyszíni ellenőrzés alkalmával az ellenőrzésről kiállított jegyzőkönyvet aláírja és átveszi, akkor nem kell a pótdíjfizetési felszólítást részére kézbesíteni. Az elévülési idő 2 év ezekben az ügyekben.

Téves díjkategória-megállapítás esetén, a vásárlástól számított 1 hónapon belül - rövidebb érvényességű matricák esetében legfeljebb azok érvényességi időtartamán belül - térítési díj ellenében lehetőség van a díjkategóriát a NÚSZ Zrt. vagy a NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett helyes kategóriára módosítani. Az eljárás során a helyes díjkategória megállapítása érdekében be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét.

Téves rendszám feltüntetése esetén - legfeljebb 3 karakter eltérésig -, az úthasználati jogosultság érvényességi idejének kezdetétől számított 60 naptári napon belül, illetve a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül lehetőség van a NÚSZ Zrt. vagy a NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában annak megfelelő módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést.


És ezt olvasta?

Ritmus a Facebookon

Legolvasottabb a rovatban