2018. június 23. szombat
Zoltán és Édua napja

Jön a páneurópai magánnyugdíjtermék

Tényleg baj van a nyugdíjakkal, és nem csak a magyar nyugdíjasok helyzete válhat hamarosan aggasztóvá. Az időskori megélhetés színvonalának biztosítása Európa-szerte problémás, ezért az Európai Bizottság új nyugdíjterméktípus kidolgozására irányuló tervet készített.

9402.jpgA 25 és 59 év közötti európaiaknak jelenleg mindössze 27 %-a döntött a magánnyugdíj-előtakarékosság mellett. A PEPP hozzájárulna ahhoz, hogy ez az arány megváltozzon, a megtakarítások bővülése révén pedig fellendítené a gazdaságba irányuló beruházásokat. A rendeletjavaslat alapját a bizottság magánnyugdíjról szóló nyilvános konzultációja keretében 2016 októberében érkezett közel 600 észrevétel képezi. Számos válaszadó vélte úgy, hogy az unióban jelenleg szűkös a magánnyugdíjtermékek kínálata. A javaslat figyelembe vett továbbá két, 2014. és 2016. évi EIOPA-jelentést, és egy külső alvállalkozó által készített tanulmányt.

 

Kinek a dolga a nyugdíj biztosítása?

Ma már kisebbségben vannak Magyarországon is azok, akik úgy gondolják, csak és kizárólag az állam feladata lesz a nyugdíjukról gondoskodni – ez derül ki egy reprezentatív kutatásából, amelyben 3000 válaszadót kérdeztek meg online módon a nyugdíjmegtakarításaikról. A válaszokból kiderül, csak a magyarok 35 százaléka gondolja, hogy a nyugdíj kizárólag az állam feladata, míg 43 százalék közös feladatnak tartja, 21 százalék pedig úgy gondolja, csak magára számíthat majd ebben a kérdésben.

A PEPP (pan-European personal pension product) olyan eszközöket biztosít a nyugdíjszolgáltatók számára, amelyek által a jövőben Európa-szerte egy egyszerű és innovatív magánnyugdíjterméket kínálhatnak. Az önkéntes magánnyugdíjtermékkel bővül a megtakarítók számára elérhető lehetőségek választéka, és egy új, versenyképesebb termék kerül a piacra. Ez lesz az első olyan nyugdíjcélú megtakarítás, amely függetlenül attól, hogy melyik uniós tagállamban értékesítették,  unió-szerte ugyanazon egységes jellemzőkkel rendelkezik majd, és a szolgáltatók széles köre – például biztosítók, bankok, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények, befektetési vállalkozások és eszközkezelők – által kínálható. A PEPP-ek kiegészítik majd a létező állami, foglalkoztatói és nemzeti magánnyugellátást, azonban nem jelentik a nemzeti magánnyugdíjrendszerek felváltását vagy harmonizálását. A bizottság azt is javasolta a tagállamoknak, hogy e termékek számára biztosítsák ugyanazt az adóügyi kezelést, mint amely a meglévő, hasonló nemzeti nyugdíjtermékekre is alkalmazandó, hogy megadják a kezdeti ösztönzést a páneurópai magánnyugdíjtermék számára. Az új termékek végső soron segíteni fogják a bizottság tőkepiaci unió létrehozására irányuló terveit is, azáltal, hogy több megtakarítást irányítanak a hosszú távú uniós beruházások felé.

 

Mérföldkő a tőkepiaci unió irányába

9403.jpg

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos így nyilatkozott: „A páneurópai magánnyugdíjtermék fontos mérföldkő a tőkepiaci unió megvalósítása felé vezető úton. Óriási lehetőségeket rejt magában, mivel Unió-szerte bővíti a megtakarítók számára a nyugdíj-megtakarításaik céljából elérhető termékválasztékot. Élénkíteni fogja a versenyt azáltal, hogy több szolgáltató számára teszi lehetővé ezen terméknek az adott nemzeti piacon kívüli értékesítését. Egyfajta minőségi garanciát fog jelenteni, és biztosra veszem, hogy a páneurópai magánnyugdíjtermék emellett ösztönzőleg hat majd a hosszú távú tőkepiaci befektetésekre.”

 

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök szerint: „A javaslat újabb példa arra, hogy milyen előnyökkel járhat a bizottság tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési tervének megvalósítása, valamint az egységes uniós tőkepiac megteremtése. A páneurópai magánnyugdíjtermékek elő fogják mozdítani a nyugdíjszolgáltatók közötti versenyt azáltal, hogy bővítik a fogyasztók számára rendelkezésre álló lehetőségek körét megtakarításaik elhelyezésére. A tőkepiaci unió megteremtése ezenfelül az európai beruházási tervnek is fontos elemét képezi. Örömmel tölt el, hogy ez a javaslat a jövőben lehetővé teszi a megtakarításoknak a hosszú távú beruházások felé történő terelését is, ezáltal elősegítve a beruházási tervnek az infrastruktúra korszerűsítésére, a növekedés fellendítésére és a munkahelyteremtés megerősítésére vonatkozó céljainak elérését.”

 

A magánnyugdíjtermékek európai piaca jelenleg fragmentált és egyenlőtlen. A kínálat mindössze néhány tagállamra korlátozódik, míg más tagállamokban szinte nem is létezik. Magyarországon állami támogatással alapvetően három, kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítási termék létezik. Az egyes konstrukciók eltérő sajátosságaik miatt más-más igényeknél jelenthetnek igazán kedvező megoldást. A Nyugdíj-előtakarékossági Számla (NYESZ), a nyugdíjbiztosítás, és az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás legfontosabb jellemzőiről ebben a cikkben olvashat.

A PEPP egyike a tőkepiaci unió – a bizottság egységes uniós tőkepiac megteremtésére irányuló projektje – félidős felülvizsgálata kapcsán a múlt hónapban bejelentett legfontosabb intézkedéseknek. A PEPP támogatja a tőkepiaci unió célját, amely a források mozgósításához szükséges megfelelő feltételek kialakítása annak érdekében, hogy azok az európai megtakarítók felől az európai vállalkozások felé áramoljanak.

 

A PEPP előnyei

A kínálatban fennálló különbségek egy uniós és nemzeti szintű szabályhalmazhoz köthetők, ami gátolja egy nagy és versenyképes uniós szintű magánnyugdíjpiac kialakítását. A páneurópai magánnyugdíjtermékek lehetővé teszik majd, hogy a fogyasztók önkéntesen kiegészíthessék nyugdíjcélú megtakarításaikat, ugyanakkor kihasználhassák a megalapozott fogyasztóvédelem nyújtotta előnyöket:

  • A páneurópai magánnyugdíjtermékek megtakarítói számára a PEPP-szolgáltatók széles köre nagyobb választékot kínál majd, és élvezhetik az élénkebb versenyből fakadó előnyöket.

  • Az ügyfelek számára segítséget jelentenek majd a szigorú tájékoztatási követelmények és értékesítési szabályok, online forgalmazás esetén is. A PEPP forgalmazásához a szolgáltatóknak szüksége lesz az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) engedélyére.

  • A PEPP – egyszerű, alapértelmezett befektetési lehetőséget kínálva – magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít.

  • A megtakarítóknak joga lesz ahhoz, hogy – maximált költségek mellett – ötévente szolgáltatót váltsanak belföldön és határokon átnyúló módon egyaránt.

  • A PEPP átvihető lesz a tagállamok között, például egy másik tagállamba való költözés esetén a megtakarítók továbbra is intézni tudják majd a saját PEPP-be történő befizetéseket.

A bizottság által a mai napon javasolt keretszabályozás a szolgáltatók széles köre számára teremt majd lehetőséget arra, hogy a magánnyugdíjak piacán tevékenykedhessenek:

  • A szolgáltatók több tagállamra kiterjedő páneurópai magánnyugdíjtermékeket dolgozhatnak majd ki az eszközök hatékonyabb egyesítése és méretgazdaságossági előnyök elérése érdekében.

  • A PEPP-szolgáltatók – elektronikus forgalmazási csatornákon keresztül – unió-szerte képesek lesznek megszólítani az ügyfeleket.

  • A PEPP-szolgáltatók és a megtakarítók számára különböző kifizetési lehetőségek állnak majd rendelkezésre a termék élettartamának lejártakor.

  • A határokon átnyúló forgalmazás megkönnyítését a PEPP-szolgáltatók számára uniós útlevél fogja segíteni.

A páneurópai magánnyugdíjtermékekről szóló rendeletre irányuló javaslatot a magánnyugdíjtermékek, többek között a PEPP adóügyi kezeléséről szóló bizottsági ajánlás kíséri. A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a PEPP-ekre vonatkozóan a hasonló meglévő nemzeti termékekre jelenleg alkalmazott adóügyi kezelést biztosítsák abban az esetben is, ha a PEPP nem felel meg a magánnyugdíjtermékek adókedvezményének feltételéül előírt valamennyi nemzeti kritériumnak. A Bizottság emellett a jelenleg kínált magánnyugdíjtermékek adóztatásával kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjére ösztönzi a tagállamokat, ami vélhetően elősegíti az adórendszerek konvergenciáját.

A PEPP-re vonatkozó javaslat a következő lépésben az Európai Parlament és a Tanács elé kerül. Elfogadását követően a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép majd hatályba.