2018. május 21. hétfő
Konstantin napja

Sokba kerül a gyerekek iskoláztatása

A középiskolás diákok szülei szeretnék, hogy gyermekük tovább tanuljon egy felsőoktatási intézményben, de a szülők fele egyelőre nem tudja, miből fogja fedezni a költségeket - mutat rá egy friss felmérés.

A szeptemberi időszak az iskoláskorú gyermekeket nevelő családok számára komoly anyagi kiadásokkal jár. A  szülők 52%-a több mint 50 000 forintot költ gyermekei beiskolázásra, 19%-uk 40 - 50 ezer, 13%-uk pedig 30 - 40 ezer forint közötti összeget fizet ki a tanévkezdéskor. A válaszadók csupán 7%-a mondta azt, hogy kevesebb mint 20 000 forintból meg tudja oldani a beiskolázást - derül ki a Provident ügyfelei körében végzett kutatásából.

Besegíthet a munkáltató is!

Az a munkáltató, amelyik különböző juttatásokkal is szeretné növelni dolgozói elégedettségét - a tehetséges munkatársakért folytatott egyre élesebb versenyben ezt egyre többen megteszik! - az iskolakezdés költségeinek egy részét is átvállalhatja. Az iskolakezdési támogatást idén 35,7%-os adózással adhatja azoknak az alkalmazottaknak, akiknek általános- és középiskolás gyermekük van. Az SZJA törvény szerint a munkáltató gyerekenként a minimálbér 30%-át, 33 300 forintot adhat kedvezményes adózással (ennél többet is szánhat erre a munkáltató a bérnél még mindig olcsóbban, 51,17%-os közteher mellett). A juttatást a családi pótlékra jogosult szülő és vele egy háztartásban élő házastársa kaphatja, azaz egy közös gyermek után mindkét szülő igénybe veheti a munkáltatójánál.

 

Az a munkáltató, amelyik korábban nem kínálta fel dolgozóinak ezt a juttatást, még most is megteheti - írja a multi-pay.hu az oldalán. A cafeteriaszolgáltató szerint sokan hagyják az utolsó pillanatra a bevásárlótúrát, mert ilyenkor kapják kézhez  az iskolakezdési utalványokat, vagy tölti fel a munkáltatójuk az összeget a cafeteriakártyára.

 

A füzetek is drágák

A szülők a tanév elején legtöbbet a gyermekeik iskolai öltözetére, illetve egyéb iskolai felszerelésekre költenek. Minden második válaszadó több mint 20 000 forintot költ a gyerekek ruháztatására, de olyan iskolai eszközök, mint például az iskolatáska, íróeszközök vagy füzetek vásárlására is a legtöbben szintén 20 000 forint feletti összeget szánnak. A felmérésben résztvevők arányait tekintve legkevesebbet a tankönyvekre költenek, a válaszadók 49%-a maximum 5000 forintot fordít tankönyv-vásárlásra, ami egyértelműen köszönhető a diákok egy jelentős részének biztosított ingyenes tankönyveknek.

 

Tekintettel arra, hogy a tanévkezdés jelentős anyagi kiadásokkal jár a szülők számára, előfordul, hogy nem áll rendelkezésre a szükséges összeg a családi költségvetésben. Az említett felmérésben résztvevők 41%-a válaszolta azt erre a kérdésre, hogy már előre felkészülnek a beiskolázással kapcsolatos többletkiadásokra, s félretesznek erre egy külön összeget, minden ötödik szülő pedig csak a legszükségesebb eszközöket és felszereléseket vásárolja meg. Vannak olyan családok, ahol külső anyagi forrás igénybevételével oldják meg a költségek fedezését, a megkérdezettek 16%-a egy családtagtól kap segítséget, 18%-uk pedig kölcsönt vesz fel ilyenkor.

 

Van még kiadás szeptember után is!

Nem csak a szeptemberi időszakban, de az év folyamán is számos kiadással kell számolniuk az iskoláskorú gyermekeket nevelő szülőknek. Arra a kérdésre, hogy milyen nagyobb iskolával kapcsolatos kiadásaik vannak a tanév során, a legnagyobb arányban az osztálypénzt, az osztálykirándulást, illetve az étkezést jelölték meg a válaszadók. A tanév folyamán további jelentős anyagi kiadással jár még a tanulmányi szakkörök, sportfoglalkozások, kulturális programok, illetve iskolai és szabadidős táborok költségeinek fedezése. Jelentős különbségek vannak a különórákra, nyelvtanfolyamokra, sportfoglalkozásokra fordított összegek tekintetében is a magyar családoknál. Míg a megkérdezett szülök 40%-a nem költ ilyen típusú foglalkozásokra, addig a válaszadók 26%-a több mint 50 000 forintot fordít éves szinten gyermekei iskolán kívüli képzésére.

 

A végzős diákokat nevelő szülők előrelátóak a ballagás és a szalagavató költségeit illetően, 60%-uk előre félreteszi a szükséges összeget, 13%-uk kölcsönből fedezi a felmerülő kiadásokat, 8% pedig csak a legszükségesebbeket fizeti ki ilyenkor.

 

A középiskolás diákok szüleinek 71%-a tervezi, hogy gyermekük tovább tanul valamilyen felsőoktatási intézményben, ugyanakkor a megkérdezettek közel fele egyelőre nem tudja, milyen forrásból fogja finanszírozni ezt. A válaszadók 11%-a úgy gondolja, jelenleg is elegendő anyagi forrással rendelkezik, 22%-uk pedig folyamatosan spórolt az elmúlt időszakban, hogy fedezni tudja a tovább tanulással járó költségeket. Vannak olyan szülők, akik külső segítséget vesznek majd igénybe: 3%-uk családtagtól kér kölcsön, 5%-uk hitelt vesz fel.